FarmaPro (www.farmapro.si) je spletni portal, namenjen strokovnemu izobraževanju farmacevtskih strokovnih delavcev v lekarni in zdravnikov.

Vsebine na portalu so strokovne in aktualne, v skladu s sodobnimi smernicami zdravljenja. Predstavljene so v obliki teksta ter video formata.

Na spletnem portalu FarmaPro najdete:
  • Strokovne vsebine FarmaPro obravnavajo bolezni in zdravljenje, samozdravljenje in splošne teme.

​​​​​​Dostop do spletnih vsebin je možen s prijavo z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom.
Uredništvo FarmaPro bo pred vsako objavo novega e-izobraževanja na spletnem portalu FarmaPro predložilo e-izobraževanje v ovrednotenje za licenčne točke za magistre farmacije v lekarnah na LZS.

Uredništvo:
  • Glavna in odgovorna urednica: Petra Jaklič Kajzer, mag. farm.
  • Tehnični urednik: Boštjan Humar, dipl. ekon.
Uredniški odbor:
  • mag. Miroslava Abazović, mag. farm., spec.
  • Tamara Ambrožič, mag. farm.
  • Mirjam Brenčič, mag. farm., spec.
  • doc. dr. Alenka Kovačič, mag. farm., spec.
  • mag. Nina Pisk, mag. farm. spec.
  • mag. Franci Tratar, mag. farm., spec.

Za informacije v zvezi z uporabo gradiva se obrnite na info@farmapro.si.